เราเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่พึ่งเร่ิมดำเนินกิจการ แต่เรามีความพร้อมทั้งเครื่องมือและบุคลากรแพทย์ที่มีประสบการณ์ เราคาดหวังให้ผู้มาใช้บริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือการบริการต่างๆ และ สุดท้ายเราให้ความสำคัญกับพนักงานของเรา เพราะเราคิดว่าบริการที่ดีย่อมเกิดจากพนักงานที่มีความสุข

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตว์แพทย์ (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ช่วยเหลือสัตว์แพทย์ในการรักษาสัตว์
 2. ดูแลสัตว์และบริเวณที่ฝากเลี้ยงหรือฝากรักษาในโรงพยาบาลสัตว์
 3. ดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 2. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ

 1. ประกันอุบัติเหตุ
 2. ประกันสังคม
 3. ส่วนลดค่ารักษาและสินค้าภายในโรงพยาบาล
 4. เลี้ยงประจำโรงพยาบาล เดือนละครั้ง
 5. สถานที่ทำงานใกล้รถไฟฟ้าอ่อนนุช

ติดต่อ

 1. เบอร์โทรศัพท์: 064-935-9564 (วิชิต)
 2. onnutpethospital@gmail.com